English Deutsch

Hurkmans ET Donorstation

Huisvesting en werkzaamheden vinden plaats op basis van een vaste dagvergoeding voor huisvesting en verzorging en daarnaast een vergoeding per geproduceerd embryo. Werkzaamheden en huisvesting worden uitgevoerd voor rekening en risico eigenaar.

Hurkmans ET
Donorstation

Hurkmans ET heeft faciliteiten voor huisvesting van donorpinken vanaf 10 maanden en droogstaande donorkoeien. De donoren zijn gehuisvest in een nieuwe ligboxenstal voorzien van koematrassen. Daarnaast beschikken de donoren over uitloop op weide.

Het donorstation huisvest uitsluitend IBR /BVD en Leptospirose- vrije dieren . Embryoproductie vindt plaats volgens EU erkend protocol en de embryo's worden opgeslagen en indien gewenst wereldwijd geëxporteerd vanuit onze EU erkende embryo opslag faciliteiten.

Hurkmans ET bied U complete service rondom embryoproductie zoals: donorselectie, superovulatie, KI, spoelen, invriezen, transplantatie van verse embryo's in onze ontvangsterkuddes, bloedonderzoeken, gezondheidspapieren, exportklaarmaken van embryo's wereldwijd, verzending

Tarieven donorstation »

Donoren